با توجه به نتیجه آزمون طبع‌شناسی آناندا و طبع ژنتیکی یا دوشایی که برای شما مشخص شده است می‌توانید با کلیک بر روی دسته طبعتان، اطلاعات بیشتری در مورد آن به دست آورید.

تک دوشایی:

واتا

پیتا

کافا

 

دو دوشایی‌: (*هر سه نتایج این دسته در یک صفحه و با هم درج شده است. پس از ورود به لینک جدید، برای پیدا کردن طبع خود، صفحه را اسکورل کنید.)

واتا-پیتا

پیتا-کافا

واتا-کافا

 

سه دوشایی:

واتا-پیتا-کافا

 

با امید به جسم و جانی پایدار و سلامت برای شما.

 

لطفاً در زمان بازنشر مطلب که با امید به سلامتی همگان و با مهر تألیف شده است به نام نویسنده آن «ستاره کیومرثی» اشاره‌کنید.