۱۴۰۰/۰۹/۱۳

قوز کردن….؟!

خیلی‌ها فکر می‌کنند که قوز کردن فقط ظاهر زشت و ناخوشایندی داره!‌ اما می‌دونستین وقتی شما قوز می‌کنین چقدر روی پروسه گوارشتون اثر منفی می‌ذاره!