۱۴۰۰/۰۹/۱۵

بلغم خوب و بلغم بد چیست؟

بلغم یه موجود مرطوبه که محیط اطرافش رو تر می کنه و از خشکی درمیاره.... ما هم بلغم خوب داریم هم بلغم بد... اما بغلم خوب و بد چیست؟