۱۳۹۹/۰۹/۲۵
سالاد هاضمه

سالاد هاضمه (سالاد کاهنده کافا یا بلغم)

سالاد هاضمه غذاهای بلغمی را به تعادل میرساند. این سالاد می تواند به عنوان مصلح غذاهای چاق کننده استفاده بشود.
۱۳۹۹/۰۹/۲۵
کتلت مرغ

کتلت مرغ با سبزیجات

طرز تهیه کتلت به روش سالم
۱۳۹۹/۰۹/۲۲
پلو ماهی

پلو ماهی

در این غذا پلو و ماهی در ترکیب با سبزیجات، سالم و خوشمزه شده است.