تست مزاج شناسی یا آزمون دوشا

نویسنده: ستاره کیومرثی

آیورودا یعنی علم زندگی، هنر سالم زیستن، هنر برقراری تعادل پایدار در جسم و جان.

هر چیزی که در طبیعت وجود دارد (اعم از انسان‌ها، حیوانات، گیاهان، غذاها، اشیاء و …) ترکیبی است منحصر بفرد از پنج عنصر اصلی: خلاء، هوا، آتش، آب و خاک.

در آیورودا برای توضیح پنج عنصر اصلی در جسم و جان انسان از دسته‌بندی‌های مشخصی با نام «دوشا» استفاده می‌شود: واتا، پیتا، و کافا.

تصور کنید هر دوشا یک بسته یا ظرف است. درون هر کدام یک سری کیفیات،‌ پتانسیل‌ها، قوت‌ها و ضعف‌های فیزیکی و روحی وجود دارد. هر انسان ترکیبی‌است منحصر بفرد از این سه دوشا یا سه بسته. چینشی خاص و ویژه از محتویات این سه بسته کیفیات و ویژگی‌های جسم و جان هر شخص را شکل داده‌اند.

به بیان دیگر، هر سه دوشا درون هر یک از ما وجود دارند، اما با ترکیبی گوناگون و به دنبالش مزاج‌‌های مختلف. شاید در شکل‌گیری جسم و جان یک انسان بیشتر از محتویات دوشا یا بسته‌ی واتا استفاده شده، در یکی دیگر از دوشای پیتا، در دیگری از دوشای کافا، و در دیگری از محتویات بسته‌ی چندین دوشا.

در آیورودا فرد می‌آموزد چگونه سبک زندگی و تغذیه‌ی خویش را بر اساس دوشا یا طبعش تنظیم کند و در این راستا تعادلی پایدار در جسم و جانش ایجاد نماید.

تست مزاج‌ شناسی آیورودایی

دوست دارید خودتان را بهتر بشناسید؟ ترکیب منحصربفرد این سه دوشا در جسم و جان شما چگونه است؟ تست مزاج شناسی آیورودایی زیر را پاسخ دهید تا با شناخت بهتر بدن خود تغذیه و سبک زندگی خود را بر اساس ترکیب دوشا یا طبع‌تان تنظیم نمایید. به هر سؤال تا حد امکان به طور واقعی پاسخ دهید و گزینه‌ای را انتخاب کنید که بهترین توصیف از شما در طول زندگی‌تان باشد، نه لزوما در این لحظه یا موقعیت خاص.

توجه: برای سوالات ستاره‌دار (دارای گزینه‌های دایره‌ای) فقط و فقط یک گزینه انتخاب شود؛ برای سایر سوالات، انتخاب هر تعداد گزینه مناسب (از جمله هیچ کدام از گزینه‌ها) مجاز است.