ساعات کار

  ۹۰۰ - ۱۷۰۰

  ۹۰۰ - ۱۳۰۰

  آدرس

  تهران،‌ شهرآرا، خیابان پاتریس لومومبا،‌پلاک ۱۸۶، زنگ آناندا

  ۰۹۲۱۲۹۰۹۳۹۸

  ananda.ayurvedic.lifestyle@gmail.com